Menigheten Pilgrimsfolket
Menigheten Pilgrimsfolket ble konstituert på Biri i Oppland fylke, høsten 1975.

Menigheten er en fri, uregistrert og evangelisk menighet – uten noen form for kommunal eller statlig støtte.

Vi ser på livet som ukrenkelig og er derfor imot såvel abort som eutanasi (dødshjelp).

Vi er antimilitarister og utfører ikke sesjon eller verneplikt.

Barnas oppdragelse og skolegang ivaretas gjennom hjemmeundervisning.

 

Ellen og Anne-Marie fra storfamilien på Dal

 

Fellesskapet
Menigheten er en levende organisme, ikke en forening eller en organisasjon. Mange av oss bor, lever og arbeider i menighetens «storfamilie», et kristent kollektiv, en levende protest mot materialisme, overflodssamfunnet og en individualistisk tenkemåte. Gud vil fellesskap! Guds vilje er menigheten!

Ingen av menighetens eldre venner skal mot sin vilje settes bort på hjem eller anstalter, men de har sin naturlige plass i menighetens liv.

Michael Hafsahl har skrevet en artikkel om fellesskapet på Dal, som du kan lese her.