foursquare

Foursquare Norge er en del av et internasjonalt kirkesamfunn, The International Church of the Foursquare Gospel på over 6 millioner medlemmer i over 150 land. Virksomheten har sitt utgangspunkt i den kvinnelige evangelisten Aimee Semple McPherson som begynte å forkynne i 1920- årene i Los Angeles. Hennes forkynnelse kunne summeres i fire sider ved Jesu tjeneste:  Jesus Kristus som frelser (så vi er tilgitt vår synd), som døper i Den hellige ånd (til et liv i Guds kraft), som helbreder (fra fysisk, psykisk og åndelig plage) og som Kongen som skal komme igjen for å dømme levende og døde og skape en ny himmel og en ny jord. Denne ”firfoldigheten” er opphavet til navnet Foursquare. Mange tok i mot Jesus som sin personlige frelser og mange ble helbredet. Menigheten vokste raskt, og fra Los Angeles spredte det firfoldige evangeliet seg til alle verdens hjørner.

 

Foursquare film

 

 

Om Foursquare

Foursquare Norge er en del av et internasjonalt kirkesamfunn, The Inernational Church of the Foursquare Gosple  på over 8,7 millioner medlemmer, 66.000 menigheter og i 141 land. Virksomheten har sitt utgangspunkt i den kvinnelige evangelisten Aimee Semple McPherson som begynte å forkynne i 1920- årene i Los Angeles. Hennes forkynnelse kunne summeres i fire sider ved Jesu tjeneste:  Jesus Kristus som frelser (så vi er tilgitt vår synd), som døper i Den hellige ånd (til et liv i Guds kraft), som helbreder (fra fysisk, psykiskog åndelig plage) og som Kongen som skal komme igjen for å dømme levende og døde og skape en ny himmel og en ny jord. Denne ”firfoldigheten” er opphavet til navnet Foursquare. Mange tok i mot Jesus som sin personlige frelser og mange ble helbredet. Menigheten vokste raskt, og fra Los Angeles spredte det firfoldige evangeliet seg til alle verdens hjørner.