Hellige Olav feires av den ortodokse Kirke etter den julianske kalenderen den 11. august. Ikonet er malt av den norske ikon-maleren Ove Svele som er medlem av Hl. Nikolai ortodokse menighet.

Hellige Nikolai er navnet på en av Kirkens mest kjente og elskede helgener. Det er også navnet på den første Ortodokse menighet i Norge i moderne tid, viet til ære for hl.Nikolai. Her vil vi presentere vår menighet og den sammenheng den befinner seg i, vi vil også gi et innblikk i ortodoks kristen tro slik den er overlevert oss fra apostlene og like til vår tid, uforandret og ren. Du er hjertelig velkommen til vår hjemmeside og til å besøke vår kirke og ellers ta kontakt.