Vineyard Historie

VYintlVineyardbevegelsen er og har alltid vært et sted der "vanlige mennesker møter en utenom-det-vanlige-Gud".

Den første vineyardmenigheten ble startet i Beverly Hills på midten av 70-tallet av en gruppe unge kristne, som ønsket å bygge ekte relasjoner, erfare Gud i rammen av et nært fellesskap, og dele troen sin med andre unge mennesker som ikke trodde på Gud. Fellesskapet var preget av kjerneverdier som du vil finne igjen i alle vineyardmenigheter over hele verden: lengsel etter å erfare Gud, tilbedelse i en uformell atmosfære, tillit til at Gud taler gjennom Bibelen og iblant direkte til mennesker, enkelhet, og villighet til å ta risker i lydighet til Gud.
Ut fra fellesskapet i Beverly Hills ble det etter hvert plantet flere lignende fellesskap andre steder. I 1982 ble en menighet ledet av John Wimber knyttet til Vineyard-nettverket, samtidig som Wimber også ble leder for hele nettverket. I løpet av de siste 20 årene har Vineyard utviklet seg til å bli en verdensomspennende kirkebevegelse med over 1000 menigheter fordelt på alle kontinent. Vi har også egen musikkproduksjon som distribuerer cd-er over hele verden og som har inspirert og påvirket feks Hillsongs-bevegelsen i Australia. John Wimber var leder for Vineyardbevegelsen fram til han døde av kreft høsten 1997.
Vi er således del av et nettverk av vineyardmenigheter som deler det samme tros- og verdigrunnlag, og lederne for de norske og nordiske menighetene møtes jevnlig for å utveksle erfaringer og bygge fellesskap. Vi samler team fra menighetene og reiser for å besøke vineyardmenigheter i både England, USA og i Sør-Afrika, for å hente inspirasjon og dele erfaringer, og på konferanser og seminarer hentes det ofte inn ressurspersoner fra andre menigheter, land og kontinenter. Det fantastiske er at uansett hvor i verden man er, så kjenner man straks igjen de samme verdier og man kan føle seg hjemme i et fellesskap på andre siden av kloden til og med.
Vineyard i Norden arrangerer Vineyard Norden Summercamp hvert år hvor liten og stor fra hele Norden kan møtes, bli kjent og oppleve et nært og familiært fellesskap på tvers av språk og landegrenser. Der har vi gjestetalere også fra andre land, og arrangerer seminarer med aktuelle tema. Vi erfarer at vi behøver hverandre, og at det er godt å kunne lære av hverandre.
Vineyard Norge er selvstendig, men tett koblet til Vineyard Norden som ligger under Vineyard UK. I januar reiser for eksempel delegasjoner fra Norge og Norden til en lederkonferanse i England  sammen med mange hundre ledere fra Vineyardmenigheter i England, Irland og Skotland. Vineyard UK har utrolig inspirerende menigheter som vi ønsker å lære av, og selv om språk er en utfordring, kjenner vi alle at vi er en og samme familie og har samme DNA.

Den første vineyardmenigheten ble startet i Beverly Hills på midten av 70-tallet av en gruppe unge kristne, som ønsket å bygge ekte relasjoner, erfare Gud i rammen av et nært fellesskap, og dele troen sin med andre unge mennesker som ikke trodde på Gud. Fellesskapet var preget av kjerneverdier som du vil finne igjen i alle vineyardmenigheter over hele verden: lengsel etter å erfare Gud, tilbedelse i en uformell atmosfære, tillit til at Gud taler gjennom Bibelen og iblant direkte til mennesker, enkelhet, og villighet til å ta risker i lydighet til Gud.
Ut fra fellesskapet i Beverly Hills ble det etter hvert plantet flere lignende fellesskap andre steder. I 1982 ble en menighet ledet av John Wimber knyttet til Vineyard-nettverket, samtidig som Wimber også ble leder for hele nettverket. I løpet av de siste 20 årene har Vineyard utviklet seg til å bli en verdensomspennende kirkebevegelse med over 1000 menigheter fordelt på alle kontinent. Vi har også egen musikkproduksjon som distribuerer cd-er over hele verden og som har inspirert og påvirket feks Hillsongs-bevegelsen i Australia. John Wimber var leder for Vineyardbevegelsen fram til han døde av kreft høsten 1997.


Vi er således del av et nettverk av vineyardmenigheter som deler det samme tros- og verdigrunnlag, og lederne for de norske og nordiske menighetene møtes jevnlig for å utveksle erfaringer og bygge fellesskap. Vi samler team fra menighetene og reiser for å besøke vineyardmenigheter i både England, USA og i Sør-Afrika, for å hente inspirasjon og dele erfaringer, og på konferanser og seminarer hentes det ofte inn ressurspersoner fra andre menigheter, land og kontinenter. Det fantastiske er at uansett hvor i verden man er, så kjenner man straks igjen de samme verdier og man kan føle seg hjemme i et fellesskap på andre siden av kloden til og med.


Vineyard i Norden arrangerer Vineyard Norden Summercamp hvert år hvor liten og stor fra hele Norden kan møtes, bli kjent og oppleve et nært og familiært fellesskap på tvers av språk og landegrenser. Der har vi gjestetalere også fra andre land, og arrangerer seminarer med aktuelle tema. Vi erfarer at vi behøver hverandre, og at det er godt å kunne lære av hverandre.
Vineyard Norge er selvstendig, men tett koblet til Vineyard Norden som ligger under Vineyard UK. I januar reiser for eksempel delegasjoner fra Norge og Norden til en lederkonferanse i England  sammen med mange hundre ledere fra Vineyardmenigheter i England, Irland og Skotland. Vineyard UK har utrolig inspirerende menigheter som vi ønsker å lære av, og selv om språk er en utfordring, kjenner vi alle at vi er en og samme familie og har samme DNA.

 

 

Vineyard Norge

 

Vineyard Norge er en kristen organisasjon, og er den overordnede organisasjonen for Vineyardmenighetene i Norge. Vi er tett knyttet til Vineyard Norden og den internasjonale Vineyard-bevegelsen som har mange menigheter i Europa og på flere andre kontinent.
På disse sidene kan du lese litt om historien vår, og klikke deg videre til menighetene rundt om i Norge for å finne en menighet som er nær deg.
Du er velkommen til å kontakte menighetene som er representert her, enten du ønsker å delta i felleskapet, eller bare trenger mere fakta.
Vineyardbevegelsen startet i USA, og i 2010 er det 25års jubileum. Selv om vi i Norge nå snart er 10 menigheter i  forskjellige byer, er hver enkelt menighet *kultur-relevant* for sitt område. Samtidig hører vi til en global bevegelse med felles verdisett, tro og historikk. Du vil alltid og overalt, kjenne igjen den avslappede *no hype* atmosfæren, og at *everyone gets to play* (alle får være med med sine evner og gaver)

Vineyard er en evangelisk kirkeplantingsbevegelse, og har samme teologiske fundament som f.eks. de Lutherske kirkene, Baptistkirka, Misjonsforbundet, Metodistkirka, Pinsbevegelsen m. flere.

Vineyard Norge er  den overordnede organisasjonen for Vineyardmenighetene i Norge. Vi er tett knyttet til Vineyard Norden og den internasjonale Vineyard-bevegelsen som har mange menigheter i Europa og på flere andre kontinent.


På disse sidene kan du lese litt om historien vår, og klikke deg videre til menighetene rundt om i Norge for å finne en menighet som er nær deg.


Du er velkommen til å kontakte menighetene som er representert her, enten du ønsker å delta i felleskapet, eller bare trenger mere fakta.


Selv om vi i Norge nå snart er 10 menigheter i  forskjellige byer, er hver enkelt menighet *kultur-relevant* for sitt område. Samtidig hører vi til en global bevegelse med felles verdisett, tro og historikk. Du vil alltid og overalt, kjenne igjen den avslappede *no hype* atmosfæren, og at *everyone gets to play* (alle får være med med sine evner og gaver)