1. Den treenige Gud
  2. I begynnelsen
  3. Gud som frelser
  4. Nådens og dommens Gud
  5. Guds hellighet
  6. Gud som lovgiver
  7. Sabbatens Herre
  8. Omsorg for skaperverket
  9. Bibelen og historien
10. Bønnens løfte
11. Gud som kunstner
12. Kjærlighetshistorier
13. Løftet om hans komme
  1. Definisjon av evangelisme og vitnetjeneste
  2. Alle medlemmer i tjeneste
  3. Åndelige gaver for evangelisme og vitnetjeneste
  4. Evangelisering og vitnetjeneste som livsstil
  5. Sekvensiell evangelisme og vitnetjeneste
  6. Personlig evangelisme og vitnetjeneste
  7. Menighetens evangelisme og vitnetjeneste
  8. Utrustning for evangelisme og vitnetjeneste
  9. Frigjort til tjeneste
10. En reaksjon i kjærlighet
11. Fortell menigheten om det
12. Evaluering av vitnetjeneste og evangelisering
13. Utholdenhet i tjenesten
  1. Evangeliet kommer til Tessalonika
  2. Bevare forholdet
  3. Tessalonika på Paulus' tid
  4. Glad og takknemlig
  5. Apostlenes eksempel
  6. Venner for livet
  7. Et Hellig liv
  8. De døde i Kristus
  9. De siste ting
10. Livet i menigheten
11. Løfte til de forfulgte
12. Antikrist
13. En trofast menighet
  1. Den store konflikten: Grunnlaget
  2. Åpenbaring, og den Gud som åpenbares
  3. Mennesket: Guds skaperverk
  4. Frelse: Den eneste løsningen
  5. Vekst i Kristus
  6. Seier over onde makter
  7. «Væpnet» til seier
  8. Menigheten: Menneskehetens tjener
  9. Menigheten: Riter og ritualer 
10. Loven og evangeliet
11. Kristenlivet
12. De siste ting: Jesus og de frelste
13. Når alle ting blir nye