Norsk Helse- og Avholdsforbund (NHA) arbeider for å fremme en sunn helse og et liv uten kunstig rus. Ha det bedre – lenger! Både du selv, dine medmennesker og miljøet! Vi er en non-profit organisasjon som jobber i nært samarbeide med Syvendedags Adventistsamfunnet, Den Norske Union.
NHA har jobbet i omtrent 60år for å hjelpe mennesker til et bedre liv. Å se mennesket og ta vare på det fra et helhetsperspektiv tror vi er veldig viktig! Det er ikke bare den fysiske helsen som er viktig, som kanskje oftere kommer i fokus, men også den mentale, sosiale og åndelige helsen. Disse aspektene av helhetlig helse står ikke i et vakuum, men de er nært forbundet og vil påvirke hverandre.