Click to return to the Home page

 

Din Ambassade i Jerusalem

Høsten 1980 etablerte evangeliske kristne fra rundt 20 nasjoner den Internasjonale kristne Ambassade Jerusalem. Dette skjedde sammen med den første kristne feiringen av Løvhyttefesten i Jerusalem.

Hensikten var å gi et praktisk uttrykk fra verdens troende om å velsigne Sion. Ambassaden ble åpnet etter at det internasjonale samfunnet forkastet Israels bestemmelse om at Jerusalem var den jødiske statens "evige og udelelige" hovedstad, og 13 nasjoner flyttet sine ambassader fra Jerusalem til Tel Aviv.

I dag representeres kristne fra hele verden ved sin egen Ambassade i Jerusalem, en internasjonal kanal for kristen omsorg og kjærlighet til Israel og det jødiske folk.

Hvorfor vise omsorg for Israel?

Visste du at Bibelen er svært klar angående jødenes fremtid? Skriften sier at etter Jerusalems ødeleggelse og spredningen av det jødiske folk, skulle Gud bringe dem tilbake fra alle fire verdenshjørner til den gjenopprettede landet Israel, for deretter å velsigne dem åndelig og gjenopprette dem til seg selv. Det er i deres eget land at de vil bekjenne, som en nasjon, at Herren vil være deres Gud, og de skal være Hans folk (Jeremias 31:33).

Gud har hatt Sin plan og hensikt for Israels land og folk helt fra begynnelsen. Han tilbyr kristne, som Abrahams barn ved tro, anledningen til å ta aktivt del i Hans fullkomne plan. Det er en plan så stor i omfang at den favner hele verdens fremtid. Som Paulus sier: "Men er deres fall en rikdom for verden, og er tapet av dem en rikdom for hedninger, hvor meget mere da deres fylde! For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse, hva annet vil da deres antagelse bli enn liv av døde?" (Romerne 11:12,15)

Ambassadens rolle

Vi i den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem tror det er Guds ønske at kristne rundt i hele verden stimuleres, oppmuntres og inspireres når det gjelder deres rolle i Israels gjenopprettelse. Bibelen lærer oss at fremtiden for nasjonene, kristne og Kirken/menigheten er knyttet til måten man gir gjensvar til denne gjenopprettelsen. Israel er blitt målet for fiendtlighet fra mange kanter. Vi tror at kristne må ta avstand fra anti-israelske og antisemittiske fordommer, og møte løgn med sannhet.

Våre standpunkter kan til tider virke politiske, men de springer ut fra bibelske prisnipper og overbevisning.

Visjonens oppfyllelse

Hvert år arrangerer Ambassaden den kristne feiringen av Løvhyttefesten i Jerusalem. Dette er nå det største kristne arrangement i Israel og er blitt en av de største årlige turistattraksjonene i landet. Tusener av troende kommer fra over 100 nasjoner til denne Festen i forventning til den fremtidige oppfyllelsen av Guds løfter fra profetien i Sakarias 14.

Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (ICEJ) er en verdensomspennende non-profit tjeneste med et profetisk kall til å være en kilde for trøst til Israel og det jødiske folk. Bibelen er klar når det gjelder den holdning kristne burde ha overfor jødene. 1. Mosebok 12:3 sier av vi skal "velsigne dem." Esaias 40:1 befaler oss å "trøste dem." Salme 122:6 sier at vi skal "be om fred for Jerusalem!" Romerne 11:31 ber oss om å "vise dem miskunn." ICEJ har nå i over 20 år fulgt disse bibelske befalinger. Vi har blitt en profetisk stemme til Israel  for å minne henne på Guds løfter om i disse dager igjen å samle Hans atspredte jødiske folk til Landet Israel fra alle land som en utløsende nøkkel for Guds forløsningsplan for hele verden. Herren har åpnet dører for oss til å betjene i alle lag av det israelske samfunnet  i det vi deler med dem og oppmuntrer dem til å stole på vår far Abrahams Gud.

Vi inviterer deg til gjennom dine økonomiske gaver og forbønn å bli delaktig i våre anstrengelser i denne viktige tiden. Hver eneste gave vil bety en forskjell for Israel, og for Guds evige plan for dem. Takk for din tillit. Vi vet at alle dem som tar del i vår tjeneste blir berørt og velsignet av Gud på en helt spesiell måte.

"Et Ord fra Jerusalem" er den månedlige nyhetsavisen på norsk. Her gis leserne en bibelsk og profetisk innsikt, artikler om aktuelle saker presenteres, reportasjer forteller hva som skjer i Israel og man oppdateres på de arrangementer Ambassaden innbyr til i Norge og verden forøvrig.

Det Sosiale Hjelpeprogram (SAP) er et praktisk uttrykk for vår omsorg og kjærlighet til Israel og dets innbyggere. Vi kanaliserer økonomisk støtte, medisiner, klær og annen materiell støtte til mennesker i nød. "Russian Connection". Våre plikter og vår omsorg for de Russiske jødene har vært høyt på Ambassadens prioritetsliste siden starten. Guds svar på bønn da jernteppet falt, har resultert i at Ambassaden har brakt over 60.000 jøder tilbake til Israel fra tidligere Sovjetunionen.

Vi har også et utstrakt program som hjelper mange av disse nye innvandrerne i den vanskelig integreringsprosessen de må gjennom i Israel, særlig gjennom vårt mottakssenter i Jerusalem, Beit Hatikva (Håpets Hus) Bibelsk Sionisme. Ambassaden har arrangert fire Internasjonale Kristne Sionist Kongresser der vi oppmuntrer jøder og utfordrer kristne angående bibelsk sionisme. De har bidratt til å styrke kristnes arbeid på vegne av Israel og belyst vesentlig undervisning i Menigheten i disse siste dager. Når Israel og Midt-Østen så raskt fanger verdens oppmerksomhet, trenger kristne og andre tilgang til sannferdig og nøyaktig informasjon for beskytte seg mot den vridde media dekningen som ofte kringkastes fra denne urolige regionen. Publikasjonene fra Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem tilveiebringer akkurat det du trenger for å holde deg informert.

 

See video
Inside Israel Juni 2012
See video
Inside Israel Mai 2012
See video
Inside Israel April 2012
See video
Inside Israel Mars 2012
See video
Inside Israel Februar 2012
See video
Angus Buchan: Light of the World (Del2) Løvhyttefesten 2011
See video
Angus Buchan: Light of the World (Del1) Løvhyttefesten 2011
See video
Inside Israel Januar 2012
See video
Inside Israel Desember 2011